ROUNDUP FLEX 20l

ROUNDUP FLEX 20l
Akce

ROUNDUP FLEX postřikový  neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot.

Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

Akce:
-9%
Původní cena:
7 662 Kč
včetně DPH:
6 945 Kč
bez DPH:
5 739,99 Kč

Akční sleva

Platnost akce do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

ks
Výrobce:
Monsanto
Dostupnost:
skladem v e-shopu
Katalogové číslo:
roundupflex3 20Popis zboží ROUNDUP FLEX 20l

ROUNDUP FLEX  je totální herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Výhody totální herbicidu Roundup Flex oproti Roundup Klasik:

 • účinkuje i v nepříznivých podmínkách (+2°C až 30°C, min. vzdušná vlhkost 50 %)
 •  funkční, i když je zima, vedro, sucho nebo při použití s tvrdou vodou, za rosy i chladna
 •  odolává dešti už hodinu po aplikaci
 •  rychle účinkuje - u jednoletých plevelů se může půda upravovat již za 6 hodin po aplikaci, u vytrvalých plevelů za 2-4 dny (2 dny na pýr a čirok při plné dávce).
 •  široké využití během roku na celé farmě
 •  zkrácený kultivační interval
 •  ochranná vzdálenost 0 m při použití trysek 75 %
 •  nové složení přípravku snižuje úlet kapiček při postřiku
 •  obsahuje o 33% více aktivní účinné látky glyphosate, než Roundup Klasik
 •  nová technologie smáčedla
 •  Roundup Flex je flexibilnější,rychlejší a výkonnější než Roundup Rapid

Rozsah a použití postřiku Roundup Flex:

      lesní porosty plevele, nežádoucí dřeviny 2,3-5,2 l/ha 200 l vody /ha aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      nezemědělská půda nežádoucí vegetace 2,3-4,7 l/ha 300 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      lesní školky buřeň 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /ha max. 1x
      nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy 5,1-7,5 l/ha 300-400 l vody /ha jpostřik plošný, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy 4 % jednotlivé rostliny, max. 1x
      zavlažovací kanály plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny 3,7 l/ha 200-300 l vody /ha aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      železnice nežádoucí vegetace 3,7-7,5 l/ha 300 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5/ha
      orná půda pýr plazivý, plevele vytrvalé 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /hamax. po sklizni, max. 1x
      orná půda plevele jednoleté 1,4-2,3 l/ha 200 l vody /hamax. po sklizni, max. 1x
      jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 5,6 l/ha 200 l vody /hamax.  OL 14 dnů pro révu, OL AT pro jádroviny a peckoviny, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      sady ovocné, aleje a jiné porosty likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků 4 % nátěr, postřik, max. 1x
      lesní hospodářství - prořezávky a probírky hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti 4 % nátěr, postřik, max. 1x
      cukrovka, brambor, jahodník plevele přerostlé 0,9-1,4 l/ha (23-38 % roztok) OL 30 dnů pro brambor a cukrovku, aplikace knotovým rámem (jahodník jen po sklizni), max. 1x
      kukuřice Roundup Ready mimo množitelské porosty plevele jednoleté, plevele vytrvalé 4,5 l/ha 200 l vody /ha postemergentně, aplikace dělená ve 2 dávkách, max. 4,5 l/ha za vegetaci
      louky, pastviny obnova TTP 2,35-4,7 l/ha 200 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní
      louky, pastviny retardace 0,35 l/ha 100 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní
      brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny plevele jednoleté 1,4-2,3 l/ha 100-150 l vody /ha před setím, max. 1x
      brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny pýr plazivý, plevele vytrvalé 2,3-3,7 l/ha 100-150 l vody /ha před setím, max. 1x
      hrách, peluška mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 2,3 l/ha 200 l vody /ha před sklizní 10 dnů, max. 1x, OL 10 dní
      len mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 2,3-2,8 l/ha 200 l vody /ha před sklizní 8-10 dnů, max. 1x, OL 8 dní
      lesní hospodářství, lesní půda -chemická příprava pro obnovu lesa plevele, nežádoucí dřeviny 2,3-5,2 l/ha 200 l vody /ha max. 1x
      obilniny mimo množitelské porosty plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 1,4-2,3 l/ha 200 l vody /hamax. před sklizní 10 dnů, max. 1x
      obilniny mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 2,3 l/ha 200 l vody /hamax. před sklizní 10 dnů, max. 1x
      řepka olejka mimo množitelské porosty plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně 2,3-2,8 l/ha 200 l vody /hamax. před sklizní 14 dnů, max. 1x
      jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná pýr plazivý, pcháč, mléč 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /hamax. OL 14 dnů pro révu,
aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
      jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná turanka kanadská 2,25 l/ha 200 l vody /hamax. OL 14 dnů pro révu,
aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha

Objem vody: 150-200l

Aplikační poznámky:
Sady ovocné, aleje a jiné porosty
Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po řezu kmínků.
Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství -prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)
K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa
Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Kukuřice Roundup Ready - mimo množitelské porosty
1. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2 - 4 listů kukuřice
2. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 5 - 8 listů kukuřice
Aplikuje se na vzešlé plevele. Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm.
Aplikaci neprovádějte později než ve stádiu plně vyvinutého 8. listu kukuřice.

Příbuzné zboží ROUNDUP FLEX 20lČasto přikoupené zboží

 • BOFIX 1l  

  BOFIX 1l

  Bofix - herbicid pro hubení plevelů v trávníku a travních porostech. Postřik  na trávník proti  dvouděložným plevelům. Obsah: Clopyralid 20 g/l, Fluroxypyr 40 g/l, MCPA 200 g/l  

  Cena:
  1 770 Kč
 • ROUNDUP KLASIK Pro 5l (prodej pouze na Osvědčení)  

  ROUNDUP KLASIK Pro 5l (prodej pouze na Osvědčení)

  Prodej po předložení/zaslání Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na OR. Roundup Klasik Pro 5l je totální herbicid (koncentrát k dalšímu ředění) se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate)  Náhrada - zatím bez  Osvědčení: Roundup Flex 5 l, Roundup Klasik 1 l,  Roundup Biaktiv 1 l, Touchdown Qoattro 1 l.  

  Cena:
  1 150 Kč
 • ROUNDUP KLASIK Pro 20l (prodej pouze na Osvědčení)  

  ROUNDUP KLASIK Pro 20l (prodej pouze na Osvědčení)

  Roundup Klasik Pro 20l je totální herbicid se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Nejoblíbenější postřik na plevel. Použití  v II. OP povrchových a podzemních vod. Prodej pouze po zaslání čísla Osvědčení o odborné způsobilosti ! Náhrada - zatím prodej bez Osvědčení:  Roundup Flex 20 l, Roundup Biaktiv 20 l, Touchdown Qoattro 20 l. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  3 475 Kč

Nejprodávanější zboží

 • ROUNDUP BIAKTIV 1l  

  ROUNDUP BIAKTIV 1l

  Roundup Biaktiv 1l je neselektivní herbicid  na plevele se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Použití i na vodní plochy a toky. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  370 Kč
 • TOUCHDOWN QUATTRO 1l  

  TOUCHDOWN QUATTRO 1l

  TOUCHDOWN QUATTRO je totální herbicid se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele, širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemědělské půdě a proti bolševníku velkolepému. Obsah: Glyphosate 360 g/l

  Cena:
  290 Kč
 • ROUNDUP FLEX 20l  

  ROUNDUP FLEX 20l

  ROUNDUP FLEX postřikový  neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  6 945 Kč

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Speciální přání


captcha image

Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana