Zimní postřiky ovocných stromů

1. 12. 2016

Při denních teplotách nejlépe kolem 5 °C  a více je možné provádět  zimní postřik  jádrovin a ostatních ovocných stromů proti přezimujícím škůdcům. K insekticidní ochraně použijeme např. přírodní postřik  Agro Natura Rock Effect, který obsahuje přírodní olej Pongamia pinnata.  Další možné zimní postřiky najdete zde.

Ovocné dřeviny  - Přezimující škůdci

Předjaří a časné jaro je nevhodnější období na prohlídku a případné ošetření ovocných (i okrasných) výsadeb proti přezimujícím škůdcům. Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stadiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry plodonosného dřeva, v úžlabinách pupenů, v paždí větví, apod. Výskyty přezimujících stadií škůdců (většinou zjišťované během února, případně března) se mohou i dosti lišit podle lokalit a intenzity pěstování daného sadu. Mohou být lokálně ovlivněny i různými mikroklimatickými podmínkami prostředí, odrůdovou odolností, a také celkovou ochranou v předchozím roce.

Potřeba chemické ochrany se stanovuje na základě zjištění počtu vajíček, larev a dalších přezimujících stadií škůdců, které jsou uvedeny v tabulce.

Odběr vzorků pro následnou prohlídku lupou nebo pod binokulárním mikroskopem se zpravidla provádí před, při nebo po vyrašení náhodným výběrem dvouletých větví na různých místech při úhlopříčném průchodu kontrolovanou výsadbou o celkové délce (na 1 vzorek) 4 bm. Odebírají se cca 20 cm dlouhé segmenty 2–3letých větví s plodonoši z 10 míst. Pro zimní kontrolu štítenky zhoubné se odděleně odebírají vzorky dvouletých větviček ze stromů označených v předchozím roce, kdy byl zjištěn výskyt tohoto škůdce. Počty přezimujících stadií škůdců, se přepočítávají na 1 m délky (případně i na 20–70 pupenů u tzv. pupenové metody). K ošetření výsadeb přistoupíme pouze tehdy, zjistíme-li u některého (či u více) přezimujících škůdců výskyt překračující (orietační) práh škodlivosti.

Jestliže v průběhu časného jara nedojde k účinné regulaci větších výskytů přezimujících stadií chorob a škůdců, dochází pak k jejich rychlému rozvoji. Pozdější omezování jejich škodlivosti je již nákladnější a mnohdy se nedá během vegetace již plně zvládnout.

Podle potřeby proveďte jarní ošetření, nejlépe na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce, povolenými přípravky: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Jarní souprva (se smáčedlem),Přezimující škůdci Rock Effet případně Reldan 22, Bi-58 EC nové. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 ks) použijte i vhodný akaricid: Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP, Masai. V zimním období - do konce února můžete rovněž aplikovat (vyvazování textilních pásů na větve stromů a keřů) dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP,Typhlodromus pyri).

Účinnost zoocidů, zvláště „obsahujících olej“, stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců a jeho efektivní využití předpokládá odpovídající průběh teplot - optimálně nad 10 °C. Čím později (do počátku květu!) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost.

Orientační prahové hodnoty pro jednotlivé ovocné dřeviny a škodlivé organizmy v jarním období na 1 m délky
Plodina
Škodlivý organizmus
Práh škodlivosti
- signalizace ošetření
Ovocné dřeviny
sviluška ovocná
(červená vajíčka)
1000 vajíček a více
Jádroviny
mera jabloňová
(béžová vajíčka)
40 vajíček a více
mšice
(lesklá, černá vajíčka)
50 vajíček a více
píďalka podzimní
(síťkovaná vajíčka)
2 vajíčka a více
štítenka čárkovitá
100 hnědých štítků s vajíčky
štítenka zhoubná
40 tmavošedých štítků s živými larvami
pupenoví a slupkoví obaleči
(housenka v zámotku)
1 housenka a více
Hrušně
mera skvrnitá
(okrově žlutá elipsovitá vajíčka)
0,4 a více vajíček
Červené peckoviny
mšice třešňová
(lesklá, černá vajíčka)
10 a více
molovka pupenová
(tmavá vajíčka hruškovitého tvaru)
3 a více vajíček
píďalka podzimní
(síťkovaná vajíčka)
1 vajíčko a více
Modré peckoviny
mšice
(lesklá černá vajíčka)
40 a více vajíček
puklice švestková
(hnědavá larva)
50 larev a více
píďalka podzimní
(síťkovaná vajíčka)
2 vajíčka a více
 
 
Základní rozlišovací znaky přezimujících stadií škůdců
Škodlivý organizmus
Přezimující stadium
Místo výskytu
Sviluška ovocná
vajíčka jsou asi 0,15 mm velká, červená, kulatá, s nitkovitým výrůstkem
nejčastěji bývají v paždí větévek a kolem pupenů
Mšice jabloňová
vajíčka jsou lesklá, vejčitá, asi 0,6 x 0,2 mm velká, černě zbarvená
nacházejí se na kůře a na pupenech větviček
Mšice jitrocelová
vajíčka jsou matná, vejčitá, asi 0,6 x 0,2 mm velká, černě zbarvená
nacházejí se na kůře a na pupenech větviček
Mera jabloňová
vajíčka jsou asi 0,4 x 0,16 mm velká, oválná, protáhlá, béžová až oranžově žlutá
jsou připevněna stopkou ke kůře větviček, zejména kolem květních pupenů
Píďalka podzimní
vajíčka jsou asi 0,8 x 0,5 mm velká, protáhlá, tupě oválná, mají jemnou síťovitou strukturu, zpočátku jsou světle zelená, později oranžová, před líhnutím tmavá
vajíčka jednotlivě na větvích a větvičkách
Obaleči
housenky přezimují v pavučinovitých zápředcích (velikost asi 1,2–2 × 5–8 mm); Hedya nubiferana může přezimovat též ve stadiu vajíčka
nacházejí se v trhlinách kůry větviček, ve větevních vidlicích či ve starých pupenových šupinách
Štítenka čárkovitá
štítky jsou 3–4 mm dlouhé a 1,5 mm široké, kyjovité, mírně prohnutého tvaru, tmavohnědé až černohnědé; od štítky přezimují vajíčka štítenky
vyskytují se na povrchu větví i kmenů, často i v několika vrstvách
Štítenka zhoubná
štítky jsou v průměru 1,5–2 mm velké, popelavě šedé, šedočerné až černé; pod samičími kruhovitými, mírně vypouklými štítky, přezimují larvy
vyskytují se na povrchu větví a kmenů, často tvoří několikavrstevné krusty
Mšice třešňová
vajíčka jsou drobná, oválná, zpočátku žlutozelená, později černá, lesklá
 
Molovka pupenová
vjíčka jsou 0,5–0,7 mm dlouhá a 0,35 mm široká, vakovitá, šedozelená až olivově zelená, se síťkovitou strukturou a mikroskopickými háčky
vyskytují se v trhlinách kůry v blízkosti pupenů
Mšice švestková
vajíčka jsou zpočátku zelená, později tmavá až černá, lesklá
přezimují na větvích a kmenech v malých koloniích
Mšice bodláková, mšice slívová apod.
vajíčka jsou zpočátku zelená, později tmavá až černá, lesklá
přezimují u báze pupenů
Puklice švestková
štítky jsou asi 4,7 mm velké, kruhovitého tvaru, červenohnědé až tmavohnědé barvy, někdy s bělavým popraškem; přezimují larvy asi 1,5–2 mm velké ve fázi 2. instaru
vyskytují se na spodní straně tenčích větviček, případně i při bázi stromů

Přezimující vajíčka mšic

Přezimující vajíčka mšic


Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Nejprodávanější zboží

 • ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE  

  ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE

  Roundup Klasik (randap) 1l - ZVÝHODĚNÉ balení 4 kusů, cena za 1l je 250 Kč, cena za celé balení 4 kusů je 1000 Kč s DPH -  je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  1 000 Kč
 • ROUNDUP KLASIK PRO 1l  

  ROUNDUP KLASIK PRO 1l

  Roundup Klasik (randap) 1l je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  300 Kč
 • ROUNDUP FLEX 5l  

  ROUNDUP FLEX 5l

  ROUNDUP FLEX je postřikový neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  1 740 Kč


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana