Postřik ovocných stromů

22. 3. 2015

Houbové choroby ovocných stromů - broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) je asi hospodářsky nejvýznamější chorobou zejména u broskvoní, méně často napadá i mandloně či broskvomandloně. Ochrana proti ní je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději při počátku rašení terminálních pupenů. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat pět i více týdnů. Některý rok nastane optimální termín ošetření již v únoru a jindy až v dubnu. Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat v případě výskytu teplých period v předjarním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů nad 5 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu až dokvétání lísky obecné, tj. když  začnou na lískových keřích prášit jehnědy.

Kadeřavost broskvoně – ošetření po objevení příznaků je neúčinné

Na podzimní a předjarní postřik se doporučují kontaktní fungicidy na bázi mědi:  Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, Kadeřavost Stop aj. s dobrou účinností proti napadení bakteriemi a houbami, které způsobují korové nekrózy. Vedlejší účinnost je zvýšení odolnosti ošetřených stromů proti jarním mrazíkům. Organické fungicidy:  Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Thiram Granuflo se používají především pro jarní ošetření. Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat smáčedlo např.: Silwet Star. V případech, kdy po vyrašení trvá chladnější a deštivé počasí, je třeba ošetření v intervalu 10–14 dnů opakovat. Pro opakovaná ošetření jsou vhodné především organické fungicidy. Ošetření v období po odkvětu již není účinné.

Padlí broskvoně

Na broskvoních a nektarinkách se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Sphaerotheca pannosa) nejen na listech, ale hlavně světlými skvrnami  na osluněné straně plodů. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Takto napadené stromy co nejdříve opakovaně ošetřete přípravky: Kumulus WG, Talent.

Houbové choroby ovocných stromů - švestky

Puchrovitost švestek

Při vlhčím a chladnějším průběhu jara v rizikových lokalitách (zvláště ve vyšších polohách) nelze vyloučit poškození plodů švestek puchrovitostí švestek (Taphrina pruni). Houba přezimuje ve větvích nebo na šupinách pupenů. K infekci dochází na jaře v období kvetení stromů. Z infikovaných květů se tvoří deformované plody, které rostou rychleji než zdravé. Napadené plody jsou světlejší, abnormálně se prodlužují (dorůstají až 5–7 cm), nakonec jsou protáhlé, mírně zakřivené, mají houbovou vůni, jejich povrch je pokrytý bílým povlakem vřecek. Plody bývají uvnitř duté a jsou bez pecky. Jako velmi náchylná je uváděna švestka Domácí velkoplodá.

Základem ochrany je důsledná likvidace napadených plodů. Plody musí být odstraněny včas, než dojde k šíření askospor. Důležitá je rovněž správná výživa, především dostatek vápníku (Harmonie vápník, Wuxal Sus Kalcium), který také doplňujeme při hořké pihovitosti jabloní.

Chemická ochrana proti chorobě puchrovitosti slivoně je ověřená a účinná. Napadení lze zabránit podobně jako u kadeřavosti listů broskvoní preventivním ošetřením fungicidy: Dithane DG Neotec, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC a to, v období počátku rašení. Za chladného a deštivého počasí je vhodné až do stadia bílého poupěte ošetření opakovat.

Poškození plodů švestek puchrovitostí

Puchrovitost švestek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houbové choroby ovocných stromů - třešeňě, višňě

Moniliniová spála peckovin

U třešní, višní a meruněk je třeba dát pozor na moniliniovou spálu, a také na ochranu květů před mrazem. Moniliniová spála (Monilinia laxa, M.fructicola) je podmíněna chladným a deštivým počasím v době kvetení a přítomnosti zdrojů infekce z mumifikovaných plodů a větévek. Jednotlivé květy, plodné větévky vadnou, hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a při silnější infekci je na větvích později pozorován i silný výron jantarově zbarvené hmoty (klejotok).

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení. V případě chladného a deštivého počasí se ošetření opakuje při dokvétání. K ošetření možno použít přípravky: Teldor 500 SC, Talent, Sporgon 50 WP, SignumHorizon 250 EW, Lynx,a Zato 50 WG.

 

Příznaky moniliové spály meruňky

Moniliovou spálu peckovin lze regulovat na počátku kveteníMoniliovou spálu peckovin lze regulovat na počátku kvetení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeň

Na rizikových polohách ošetřujeme proti skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii) za vhodných podmínek pro šíření patogena poprvé zpravidla 3–4 týdny po odkvětu a podruhé za 1–2 týdny přípravky: Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Dithane DG NeotecTalent, Antre 70 WG aj.

Houbové choroby ovocných stromů - jabloně, hrušně 

Padlí jablonové

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) je příčinou bělavých povlaků na listech, květech, letorostech a mladých plodech. Silněji napadené části hnědnou a zasychají. Na plodech je kromě toho i příčinou mramorovité korkovitosti (rzivosti). Při silnějším napadení dochází k tvorbě malých listů, redukci přírůstků až k zasychání silně napadených letorostů a následné zmenšení velikosti plodů.

Ochrana je nezbytná především u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidelným výskytem padlí (slunné, suché polohy) . Poprvé se ošetřuje již v období 1 až 2 týdny před květem a dále podle potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července v závislosti na infekčním tlaku přípravky:  Discus, Domark 10 EC, Flint Plus, Kumulus WG, Talent, Tercel, Topas 100 EC, Zato 50 WG  nebo souprava Zdravé jablko aj.

Moučnatý povlak padlí na jabloni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trupovitost jabloní

Nejvážnější chorobou jabloní, která každoročně nadělá pěstitelům nejvíce starostí je strupovitost jabloně - původcem je houba Venturia inaeqalis. Houba napadá listy a plody, výjimečně i mladé větvičky. Silně napadené listy i mladé plůdky předčasně opadávají. Starší plody bývají deformované. Pozdní infekce se projeví drobnými tečkami na plodech třeba až během skladování. Strupovité popraskané skvrny bývají vstupní branou pro další houby.

Jabloně  je možné ošetřovat preventivně, a to buď paušálně v cca 7–10 denním intervalu nebo je třeba ošetřit stromy před očekávaným deštěm, postřik však musí dokonale zaschnout. Kurativně (léčebně) se ošetřuje až po splnění podmínek pro vznik infekce. Další ošetření se signalizuje po infekci, která vznikla 6. a další dny po předchozím ošetření. Vzhledem k významnému poklesu kurativní účinnosti vybraných fungicidů se musí ošetřovat preventivně.  Větší dešťové srážky smyjí fungicidní film a aplikace se musí opakovat.

Kontaktní postřiky -  Antre 70 WG, Delan 700 WDG, Dithane DG Neotec (mancozeb), Flowbrix, Flint Plus (strobilurin s kontaktní složkou), Champion 50 WP (měď), Kumulus WG (síra), Kuprikol 50 (měď), Kuprikol 250 SC, Merpan 80 WG (captan), Polyram WG, Thiram Granuflo, Mythos 30 SC ( má hloubkový účinek, ale není nerozváděn cévními svazky).

Účinné látky  systémových fungicidů působí nejen na povrchu rostlin, ale pronikají i do pletiv, kde jsou pomocí cévních svazků rozváděny do dalších částí rostlin. Jsou to např. Domark 10 EC, Score 250 EC, Talent, Tercel, Topas 100 EC, lokálně systémový postřik Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, souprava Zdravé jablko nebo strobilurinové přípravky DiscusZato 50 WG. Pozor na rezistenci u těchto postřiků.

Rzivost hrušně

Tato nápadná houbová choroba (Gymnosporangium sabinae) zejména postihuje listy hrušní.  Při silnější infekci dochází k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem některé druhy jalovce: především jalovec čínský a zvláště jeho některé kultivary a jalovec prostřední. Někdy uváděný jalovec klášterský je napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité: cypřišek, zerav a zeravec.  Napadené jalovce mají světlejší zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvičky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem infekce.

Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitelských druhů a méně náchylných odrůd.

Lze využít i chemickou ochranu, která by měla být preventivní - tj. před vznikem infekce. Většina přípravků účinkujících proti strupovitosti jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se použijí v době před květem a krátce po odkvětu hrušní. Jde např. o přípravky:  Delan 700 WDG, Horizon 250 EW ,Talent , Score 250 EC aj.

Rzivost hrušně - příznaky na plodech

Rzivost hrušně - příznaky na plodech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škůdci ovocných stromů

Jarní postřik ovocných stromů

Jednou z podmínek zdravého a kvalitního ovoce je správná a účinná likvidace škůdců na začátku jara. K rozhodnutí o použití insekticidního přípravku k  jarnímu postřiku stromů je dobré znát konkrétní výskyt jednotlivých škůdců  a umět si vybrat ten správný postřik. Lze doporučit např. postřik Calypso 480 SCMospilan 20 SPReldan 22, Sulka  nebo přímo již kombinaci přípravku a smáčedla Jarní soupravaPřezimující škudci. K ekologickým postřikům patří přírodní insekticid Rock Effect.

Vajíčka škůdců najdeme na letorostech, v trhlinách kůry, v paždí větévek nebo na pupenech. Mezi klíčové škůdce,  na které směřujeme jarní postřik, patří vajíčka svilušky ovocné, mery jabloňové, listových mšic ( mšice jabloňová, jitrocelová, švestková, slívová,….), píďalky podzimní, tmavoskvrnáče zhoubného, štítky štítenky zhoubné, štítenky čárkovité, puklice švestkové a housenky sloupkových a pupenových obalečů.

Konkrétní výskyt jednotlivých vajíček škůdců zjistíme podrobnou prohlídkou odebráním 20 ks větviček ze stromů. Větvičky z dvou až tříletého dřeva o délce přibližně 20 cm se vybírají namátkově z různých částí koruny (lze použít větévky z jarního řezu ovocných dřevin). Jejich postranní obrost se zkrátí na délku 10 mm. Insekticidní postřik provádíme při zjištění větším než 1000  vajíček svilušky ovocné (lze použít odhad) na 1 m délky větví, nad 50 vajíček mery jabloňové,  nad 25 vajíček mšic, nad 1,5 vajíčka píďalky podzimní a tmavoskvrnáče zhoubného, nad  1 housenku obalečů, nad 10 štítků štítenek a nad 25 nymf puklice švestkové. Postřik provedeme i pokud je překročeno jen jedno z uvedených kritických čísel.

Přezimující vajíčka mšic

Vajíčka mšic a puklice švestkové

Puklice švestková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květopas jabloňový

Pokud v sadu nebo na zahradě pravidelně škodí květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), provede se kontrola výskytu dospělců květopasa jabloňového sklepáváním již ve stadiu myšího ouška v odpoledních hodinách, jakmile se vyskytne po dobu 2-3 dnů teplota ve 14 hodin nad 15 °C ,kdy nalétávají brouci a samičky postupně začínají klást vajíčka. Orientační práh škodlivosti pro určení nutnosti ošetření se podle násady květních pupenů pohybuje od 1 do 10 brouků na 30 odběrů (sklepů).

Ošetřujeme přípravky určenými na předjarní postřik. Za chladného jara nebo při slabé násadě květních pupenů se doporučuje ošetření, nejpozději do stadia zelených květních, pupenů opakovat. Účinnost zoocidů, zvláště Oleo-přípravků stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců a jejich efektivní využití předpokládá odpovídající průběh teplot. Při teplotě nad 5 ºC lze použít i povolené pyretroidy: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologii 5 CS aj. Použití pyretroidů v ovocných dřevinách se, především z důvodu vysoké toxicity pro užitečné členovce, během vegetace nedoporučuje! Z těchto důvodů je aplikujte jenom na počátku vegetace! Účinkují i při nižších teplotách.Při teplotě nad 12 ºC lze použít i Calypso 480 SC, Mospilan, Reldan 22.

Obaleč jablečný

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je nejčastějším původcem „červivosti“ jablek.  Škodí housenka, která žije v plodech a svojí aktivitou je znehodnocuje. Přezimuje housenka v pevném pavučinovém zámotku v různých úkrytech (za kůrou, pod listím,ve skladech ovoce). Na jaře se housenky kuklí a motýlci se líhnou zhruba v polovině května. Samičky kladou vajíčka jednotlivě na listy nebo na malé plody.  Housenka během svého života poškodí 2–3 plody. Dospívá za 3–5 týdnů a poté se kuklí. V teplejších oblastech se vyvíjejí ještě letní generace.  Pro sledování jeho populace se s úspěchem používají feromonové lapače, které napomáhají snižovat škody. Postřik se provede vždy po vyvrcholení výrazné letové vlny, pokud trvají vhodné podmínky pro kladení vajíček, tj. pokud večerní teploty ve 21 hod. dosahují alespoň 17 °C. Termín ošetření záleží na typu použitého přípravku. Kontaktní přípravky se aplikují zpravidla do 3 dnů a systémové přípravky do 8 dní po vrcholu letové vlny.

Obdobně provedeme postřik i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému (Cydia funebrana), jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí.U něho však nejsou letové vlny tak patrné jako u obaleče jablečného.  Obaleč švestkový poškozuje plody slivoní, meruněk, broskvoní, třešní, ořešáku, jabloní aj. Má u nás dvě generace. Motýli první generace létají obvykle v květnu, za 15 až 25 dní po opadu květních plátků švestek. Motýli druhé generace létají koncem července a počátkem srpna. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům registrovány  systémově působící přípravky - neonikotinoidy: Calypso a Mospilan 20 SP a kontaktní přípravky Decis MegaKarate se Zeon technologii 5 CS Přípravky, které jsou klasifikovány jako neškodné vůči opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu - Dimilin 48 SC, Insegar, Integro, SpinTor, Steward 30 WG aj. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis (Biobit XL), či na bázi viroidů (Carpovirusine a Madex) aj. Ošetření podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další aplikace v intervalu 6–14 dnů.

Poškození poupat květopasem jabloňovým

Poškození obalečem jablečným

Švestka napadená obalečem švestkovým

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Švestka napadená obalečem švestkovým

Mera skvrnitá, mera hrušňová

V březnu se může již zahájit ochrana proti meře na hrušních. Na rozdíl od mery jabloňové, jenž přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje v dospělém stadiu v trhlinách kůry kmenů a větví. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března, jejich přítomnost lze snadno zjistit pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují.

Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům a organofosfátům. Na těchto lokalitách je třeba aplikovat již v předjaří řepkový olej (Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy je třeba použít přípravek Sanmite 20 WP, na nymfy SpinTor a na pozdější ošetření proti dospělcům Vertimec 1.8 EC. Ošetření  se provede proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května.

Mera skvrnitá

Pilatky

Zejména časně kvetoucí odrůdy slivoní jsou silně poškozovány pilatkou švestkovou a žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Jedná se o drobné vosičky, které v období květu slivoní nalétávají na stromy a při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravkem Calypso 480 SC, Reldan 22Na zahradách můžeme poškození podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek před květem, alespoň 4 ks/strom z jižní strany.

Jablko poškozené pilatkou

Ostatní škůdci ovocných stromů

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky - nejčastěji zobonoska jablečná a ovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům. U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového. Zásah se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou.

Zobonosky zjišťujeme sklepáváním

Zobonosky zjišťujeme sklepáváním

Mšice

Na jabloních také škodí mšice jabloňová. Přezimují vajíčka, v dubnu se líhnou larvy. Mšice sají na spodní straně listů. Při silnějších výskytech, kromě poškození mladých letorostů, které zasychají, poškozuje také plody. Napadené plody podle stupně poškození, buď opadnou nebo zůstanou drobné, nahloučené, zelené, deformované bez chuti až do sklizně. Tato mšice škodí na jabloních celoročně. Lokálně se může škodlivě přemnožit rovněž i mšice vlnatka krvavá. V létě tvoří na větvích a na starém dřevě jabloní husté bílé vločkovité (voskové) povlaky pokrývající kolonie mšic. Po rozmáčknutí tvoří červenou kaši. Na větvích a kořenech způsobuje nádorky, později infikované různými houbami.

Poškození plodů mšicí jabloňovou

Poškození plodů mšicí jabloňovou

Broskvoně jsou kromě kadeřavosti také poškozovány mšicí broskvoňovou a mšicí hnízdotvornou. Toto poškození bývá mnohdy zaměňováno s kadeřavostí.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu při zjištění jejich prvního výskytu,nejpozději však do konce června povolenými přípravky: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG.Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečnému hmyzu. I běžně používané organofosfáty např. Reldan 22 je  za vegetace podstatně šetrnější než levnější pyretroidy (Decis, Karate), které není vhodné v sadech používat.

Poškození listů mšicí hnízdotvornou na broskvoni

Vrtule třešňová

Na počátku květu černého bezu (obvykle počátkem června) je aktuální vyvěsit žluté (nebo i bílé) lepové desky na signalizaci letu vrtule třešňové, která každoročně způsobuje červivost plodů třešní a višní. Je to malá pestře zbarvená moucha, která ve stadiu kukly přezimuje v půdě. Obvykle v době květu černého bezu se líhnou z kukel mouchy, které po páření kladou vajíčka na plody třešní a višní. Ošetření proveďeme v případě zvýšeného náletu much vrtule na lepové desky insekticidy: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Danadim Progress aj. Ošetřujeme jen polorané a pozdní odrůdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přihlášení

E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Speciální přání


captcha image

Nejprodávanější zboží

 • ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE  

  ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE

  Roundup Klasik (randap) 1l - ZVÝHODĚNÉ balení 4 kusů, cena za 1l je 250 Kč, cena za celé balení 4 kusů je 1000 Kč s DPH -  je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  1 000 Kč
 • ROUNDUP KLASIK PRO 1l  

  ROUNDUP KLASIK PRO 1l

  Roundup Klasik (randap) 1l je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  300 Kč
 • ROUNDUP FLEX 5l  

  ROUNDUP FLEX 5l

  ROUNDUP FLEX je postřikový neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  1 740 Kč


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana