FIGARO 360 20l (prodej pouze na Osvědčení)

FIGARO 360 20l (prodej pouze na Osvědčení)
Akce

FIGARO 360 je postřikový neselektivní totální herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) se systémovým účinkem proti jednoletým a vytrvalým plevelům v polních plodinách, jádrovinách, peckovinách, na loukách a pastvinách, na orné, nezemědělskéa dočasně neobdělávané půdě a na pozemcích sousedících s vodními plochami. Klasický glyfosát jako je např. Roundup Klasik Pro, Touchdown Quattro a jiné. Ekonomicky velmi výhodná aplikace. Levný totální herbicid.

Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate)

včetně DPH:
2 950 Kč
bez DPH:
2 438,15 Kč

ks
Výrobce:
Belchim Crop Protection
Dostupnost:
skladem v e-shopu
Katalogové číslo:
figaro3 20
Záruka:
5 letPopis zboží FIGARO 360 20l (prodej pouze na Osvědčení)

FIGARO 360 je postřikový neselektivní totální herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) proti jednoletým a vytrvalým plevelům v polních plodinách, jádrovinách, peckovinách, na loukách a pastvinách, na orné půdě, nezemědělské půdě a dočasně neobdělávané půdě a na pozemcích sousedících s vodními plochami. Klasický ekonomicky velmi výhodný levný glyfosát.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!

Rozsah a použití totálního postřiku Figaro 360 :

      pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór plevele jednoleté, výdrol obilnin 1,5 l/ha 80-125 l vody/ha  
      chřest plevele 1,5-5 l/ha 80-250 l vody/ha  
OL 7     pšenice, ječmen, oves plevele, desikace 2-4 l/ha 80-250 l vody/ha  
OL 7     pšenice, ječmen desikace 1-1,5 l/ha 80-150 l vody/ha  
      různé plodiny zrušení porostu, plevele 1,5-5 l/ha 150-250 l vody/ha  
      půda dočasně neobdělávaná plevele 1,5-6 l/ha 150-250 l vody/ha  
      jádroviny, peckoviny plevele 5 l/ha 200-400 l vody/ha
      nezemědělská půda plevele 4-6 l/ha 80-250 l vody/ha  
      půda sousedící s vodními plochami plevele 4-6 l/ha 80-250 l vody/ha  
OL 14, 8, 7     řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách plevele, desikace 3-4 l/ha 200-250 l vody/ha  
      orná půda, strniště plevele 1,5-5 l/ha 80-250 l vody/ha  
      louky a pastviny obnova TTP 3-6 l/ha 200-250 l vody/ha  

OL = ochranná lhůta ve dnech

Praktická doporučení pro aplikaci postřiku Figaro 360:

 • za suchého počasí se doporučuje aplikovat přípravek s adjuvanty, případně s dusíkatými hnojivy nebo síranem amonným (přípravek díky tomu rychleji vniká do pletiv a nedochází k jeho odpařování)
 • v případě používání tvrdé vody může docházet ke snížení účinnosti (reakce s hydrogenuhličitany) a proto se v takovémto případě doporučuje použít přípravky na změkčení vody. Dodržujte pH vody v rozmezí mezi 5,5-7.

Poznámky k aplikaci:

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.
Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé.
Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5-6 listů a jsou 12–15 cm vysoké.
Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.
Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní (možno použít Garlon New).
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku( cca 10-14 dní, dle teploty). Za chladného počasí se příznaky (vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí rostlin) mohou objevit později. Déšť 6 hodin po aplikaci již neovlivní účinek.

Aplikace před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.
Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.
 

Pšenice, ječmen, oves: aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.
 

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: aplikujte do 48 hodin po zasetí.
 

Chřest: přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy.
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha.
Vytrvalé trávy: 4 l/ha.
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha.
 

Pšenice, ječmen, oves – likvidace plevelů, desikace: přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30 % vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha.
80-150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.
150-250 l vody/ha
Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Pšenice, ječmen – desikace: přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30 % vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.
Dávku 1,5 l/ha použijte při výskytu jednoletých dvouděložných plevelů.
Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách – likvidace plevelů, desikace:  přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30 % vlhkosti.

Bob, hrách - sklizeň provádějte nejdříve 7 dnů po aplikaci.
 

Hořčice - sklizeň provádějte nejdříve 8 dnů po aplikaci
 

Řepka olejka, len - sklizeň provádějte nejdříve 14 dnů po aplikaci. Nepoužívejte v množitelských porostech.
Dávkování přípravku:
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.

Orná půda, strniště
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci. Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci.
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha.
80-150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha.
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha.
150-250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Zrušení porostu a likvidace plevelů
Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy apod.).
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha.
80-125 l vody/ha
Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha.
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha.
150-250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.
 

Louky a pastviny
Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.
Dávkování přípravku:
1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha.
2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha.
4-7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha.
Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha.
200-250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.
Dočasně neobdělávaná půda
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha.
Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci.
80-150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha.
Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha.
150-250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.
 

Jádroviny, peckoviny
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte” u jádrovin a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.
Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Nezemědělská půda
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.
Dávkování přípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha.
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha.
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
 

Půda sousedící s vodními plochami
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.
Dávkování přípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha.
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha.
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Příbuzné zboží FIGARO 360 20l (prodej pouze na Osvědčení)Často přikoupené zboží

 • KUPRIKOL 50 1kg  

  KUPRIKOL 50 1kg

  KUPRIKOL 50 - Fungicid do brambor, révy vinné a chmele. Postřik proti houbovým chorobám - plíseň bramborová,  plíseň révová. Obsah: Oxychlorid mědi 84 %  

  Cena:
  285 Kč
 • ROVRAL AQUAFLO 50ml  

  ROVRAL AQUAFLO 50ml

  Fungicid ROVRAL AQUAFLO  je širokospektrální postřik ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně rostlin proti houbovým chorobám, postřik proti plísním v zelenině, okrasných a ovocných dřevinách, jahodníku, revě vinné a maliníku. Moření česneku proti plísním. Fungicidní postřik proti plísni sněžné v trávníku. Obsah: Iprodione 255 g/l D o p r o d e j, bude ukončena registrace!

  Cena:
  150 Kč
 • Agro NATURA Rock Effect 100ml  

  Agro NATURA Rock Effect 100ml

  Přírodní kontaktní fungicid a insekticid  Agro Natura ROCK EFFECT, postřik proti škůdcům, zvýšení obranyschopnosti a odolnosti rostlin vůči škůdcům ( postřik na mšice, svilušky, štítenky, puklice,..) a angreštu a rybízu vůči americkému padlí, do jádrovin, peckovin a  révy. Částečně nahrazuje postřik proti přezimujícím škůdcm  přípravek Oleoekol. Obsah: přírodní olej Pongamia pinnata z indického buku

  Cena:
  75 Kč

Nejprodávanější zboží

 • ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE  

  ROUNDUP KLASIK PRO 4 x 1l - AKCE

  Roundup Klasik (randap) 1l - ZVÝHODĚNÉ balení 4 kusů, cena za 1l je 250 Kč, cena za celé balení 4 kusů je 1000 Kč s DPH -  je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  1 000 Kč
 • ROUNDUP KLASIK PRO 1l  

  ROUNDUP KLASIK PRO 1l

  Roundup Klasik (randap) 1l je neselektivní herbicid na plevel pro aplikaci na list, určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Jedná se o cenově výhodný koncetrát, který se dále ředí vodou. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  300 Kč
 • ROUNDUP FLEX 5l  

  ROUNDUP FLEX 5l

  ROUNDUP FLEX je postřikový neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  1 740 Kč

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Speciální přání


captcha image

Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana