DECIS MEGA 5l

DECIS MEGA 5l
Akce

Decis Mega je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, ovocných dřevinách, révě vinné, na vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců v lesnictví.
Obsah: Deltamethrin 50 g/l

 

Akce:
-8%
Původní cena:
9 358 Kč
včetně DPH:
8 586 Kč
bez DPH:
7 095,79 Kč

Akce

Platnost akce do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

ks
Výrobce:
AGROSPOL Czech, spol. s r.o.
Dostupnost:
Obvykle do týdne
Katalogové číslo:
decismeg6 5Popis zboží DECIS MEGA 5l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!

Decis Mega je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, ovocných dřevinách, révě vinné, na vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců v lesnictví.

Deltamethrin, účinná látka postřiku DECIS MEGA je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.

Registrované použitípostřiku Decis Mega:

OL28     jabloň obaleč jablečný 0,02 % max.0,2 l/ha podle signalizace; max. 1x
OL28     jehličnany sazenice klikoroh borový 0,25 % před květem; max.1x
OL28     jehličnany sazenice klikoroh borový 2 % máčení; max. 1x
OL28     jehličnany obalované klikoroh borový 1 % postřik boční; max. 1x

OL28

    jádroviny, peckoviny mimo meruňku a broskvoň saví škůdci, žraví škůdci 0,01 % max.0,1 l/ha max. 1x
OL 7     jírovec maďal klíněnka jírovcová 0,0125 % od: hromadného kladení vajíček do: začátku líhnutí larev; max. 1x
AT     kukuřice setá na zrno zavíječ kukuřičný 0,2-0,25 l/ha max. 1x
AT     len setý dřepčíci 0,1-0,15 l/ha max. 1x
OL28     lesní hospodářství žraví škůdci 0,1-0,15 % housenky, housenice; max. 1x
OL28     lesní hospodářství kůrovci 0,25 % 5-8 I jíchy/m3 dřeva preventivně, postřik; max. 1x
AT     bob na zrno mšice, třásněnky 0,1 l/ha semenné porosty, ke krmení; max. 1x
OL28     borovice motýli, brouci 0,1-0,15 l/ha a jejich larvy; max. 1x
OL28     borovice hřebenule 0,1-0,15 l/ha max. 1x
OL14     brambor, rajče mandelinka bramborová 0,1 l/ha,max. 1x
OL10     pór, cibule vrtalka pórová 0,15 l/ha ošetřuje se v době hromadného rojení imág, do začátku líhnutí larev; max. 1x
AT     mrkev, petržel, pastinák setý, kmín kořenný, fenykl řapíkový, kopr vonný makadlovka kmínová, obaleči, klopušky 0,1 l/ha množitelské porosty; max. 1x
AT     řepka olejka, hořčice bílá pilatka řepková, dřepčíci 0,1-0,15 l/ha max. 1x
AT     řepka olejka, hořčice bílá blýskáček řepkový 0,125-0,15 l/ha,max. 1x
AT     řepka olejka, hořčice bílá krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý 0,15 l/ha,max. 1x
AT     řepka olejka, hořčice bílá krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,125-0,15 l/ha,max. 1x
OL7     hrách mšice, třásněnky 0,1 l/ha zákaz zkrmování; max. 1x
OL28     lesní hospodářství kůrovci 0,5-0,75 % 5-8 I jíchy/m3 dřeva asanace; max. 1x
AT     lesní hospodářství kůrovci 0,5-0,75 % příprava otrávených lapáků; max. 1x
AT     obilniny bejlomorka sedlová 0,1 l/ha podle signalizace; max. 1x
AT     obilniny kohoutci 0,1-0,15 l/ha max. 1x
AT     obilniny mšice 0,125 l/ha max. 1x
AT     obilniny vrtalky 0,1-0,15 l/ha (Agromysidae); max. 1x
OL3     okrasné rostliny saví škůdci, žraví škůdci 0,01-0,015 % svilušky nehubí; max. 1x
AT     oves pro krmné účely, oves semenné porosty bzunka ječná 0,1-0,15 l/ha max. 1x
21     réva vinná obaleči 0,2-0,25 l/ha max. 1x
AT     trávy semenné porosty klopušky 0,1-0,15 l/ha max. 1x
OL28     třešeň vrtule třešňová 0,02-0,025 % max.0,25 l/ha podle signalizace; max. 1x
AT     vojtěška semenné porosty klopušky, třásněnky 0,1-0,15 l/ha max. 1x
AT     vojtěška semenné porosty listopasi 0,2-0,25 l/ha max. 1x
AT     čočka plodomorka čočková 0,1 l/ha max. 1x
AT     zelenina brukvovitá, ředkvička pilatka řepková, krytonosci, blýskáček řepkový 0,1-0,15 l/ha semenné porosty; max.1x
OL7     zelenina brukvovitá dřepčíci 0,1-0,15 l/ha nebo
0,025 %
max. 1x
OL7     zelenina brukvovitá housenky 0,1-0,15 l/ha  
AT     ředkvička housenky 0,1-0,15 l/ha max. 1x
AT     ředkvička dřepčíci 0,1-0,15 l/ha nebo
0,025 %
max. 1x
AT     jahodník květopas jahodníkový 0,15 l/ha,před květem; max.1x

OL = ochranná lhůta ve dnech, AT =  ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Upřesnění podmínek aplikace:
Aplikační dávka přípravku: 0,1-0,25 l/ha, při procentním vyjádření od 0,01 do 2 %; dávku v rámci uváděného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu škůdce
Aplikační dávka vody (pokud není uvedeno jinak):
200-600 l/ha pro polní plodiny včetně zeleniny
200-1000 l/ha pro ovocné dřeviny
50-400 l/ha pro lesní dřeviny

Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné.

Poznámky k aplikaci:

Bob na zrno (na osivo a ke krmení) se ošetřuje proti třásněnkám na počátku květu, proti mšicím při výskytu.
Borovice se proti hřebenuli ošetřuje v dávce 0,1-0,15 l/ha; proti volně žijícím broukům, motýlům a jejich larvám se Decis Mega používá v dávce 0,1-0,15 l/ha.
Brambor, rajče se proti mandelince bramborové ošetřuje v době maxima líhnutí larev, zpravidla v době, kdy první vylíhlé larvy dosáhnou nejvýše 2. až 3. vývojového stupně.
Cibule, pór se ošetřují proti vrtalce pórové v době hromadného rojení imág až do začátku líhnutí larev.

Mrkev, petržel, pastinák setý, kmín kořenný, fenykl řapíkový a kopr vonný (množitelské porosty) se ošetřují proti makadlovce kmínové, obalečům a klopuškám v době výskytu housenek škůdců.
Řepka olejka, hořčice bílá:
Proti pilatce řepkové a dřepčíkům se ošetřuje zpravidla od vzejití do konce října.
Proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí při začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké, při čemž jsou současně hubeni i krytonosci řepkový a čtyřzubý. Dále se ošetřuje v období prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až během zakvétání.
Proti krytonosci řepkovému a čtyřzubému se ošetřuje podle signalizace, zpravidla koncem března a počátkem dubna, dříve než samičky vykladou vajíčka.
Proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové se ošetřuje od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.
Hrách se ošetřuje proti třásněnkám na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Ošetřený hrách nesmí být zkrmován.
Jabloň se proti obaleči jablečnému ošetřuje podle signalizace.

Jahodník se proti květopasu jahodníkovému ošetřuje za použití 600 l kapaliny/ha před květem. Je vhodné využívat horní hranice pracovního tlaku doporučené výrobcem použitých trysek.
Jehličnany (sazenice) - na ochranu před žírem klikoroha borového používáme 0,25 % vodní jíchy pro kurativní postřik. Přímá ochrana se provádí máčením sazenic v 2% vodní jíše, obalované sazenice bočním postřikem 1 % jíchy.
Jádroviny, peckoviny (mimo meruňku a broskvoň) se ošetřují proti savým a žravým škůdcům; aplikace při výskytu škůdce. Přípravek hubí květopase jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců.
Jírovec maďal se ošetřuje proti klíněnce jírovcové v době hromadného kladení vajíček škůdce až do začátku líhnutí larev.
Aplikaci přípravku Decis Mega při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem:
Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů.
Zároveň se doporučuje po dobu 7 dní po ošetření zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.
Kukuřice setá (na zrno) se proti zavíječi kukuřičnému ošetřuje v době maximálního letu imág.
Len setý se proti dřepčíkům ošetřuje od vzejití do fáze stromečku.

Lesní hospodářství
K hubení housenek a housenic žravého hmyzu (obaleče modřínového, pilatek, píďalek, obalečů, ploskohřbetky, bekyně velkohlavé) používáme Decis Mega v 0,1-0,15% koncentraci (tzn. 100-150 ml přípravku ve 200-300l na 1ha)
Při zásazích proti kůrovcům používáme:
 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5-8 l jíchy/m3 dřeva
 0,5-0,75% koncentraci při asanaci v dávce 5-8 l jíchy/ m3 dřeva
 0,5-0,75% koncentraci při přípravě otrávených lapáků
Obilniny
Proti bejlomorce sedlové se ošetřuje podle signalizace v době maximálního letu bejlomorky.
Proti kohoutkům se ošetřuje v průběhu líhnutí vajíček.
Proti mšicím se ošetřuje nejpozději koncem květu.
Proti vrtalkám (Agromysidae) se obilniny ošetřují při výskytu prvých min (zpravidla během odnožování až do metání).

Okrasné rostliny se proti savým a žravým škůdcům (svilušky nehubí) ošetřují při výskytu škůdců; dávka vody se volí v závislosti na druhu a vzrůstu kultury.
Před vlastním provozním ošetřením okrasných rostlin se doporučuje předem ověřit jejich citlivost k přípravku v daných místních podmínkách.
Oves (semenné porosty a ke krmení) se proti bzunce ječné ošetřuje v období od fáze 2-3 listů až do 7 dní po vymetání hlavního stébla.
Réva vinná se ošetřuje při začátku líhnutí housenek obalečů. Housenky 1. generace se zpravidla líhnou ve II. polovině května, housenky 2. generace ve II. polovině července.
Aplikuje se buď ve formě klasického postřiku při použití 600-2 000 l aplikační kapaliny nebo ve formě rosení. Při rosení se Decis Mega aplikuje traktorovými rosiči v dávce 300-1000 l při projíždění každým meziřadím. Proud vzduchu s aplikační kapalinou se směřuje především do zóny květenství a hroznů révy vinné.
Trávy (semenné porosty) se proti klopuškám ošetřují zpravidla během sloupkování.
Třešeň se proti vrtuli třešňové ošetřuje podle signalizace max. do začátku líhnutí larev.
Vojtěška (semenné porosty)
Proti klopuškám se Decis Mega používá podle signalizace v období od začátku do maxima tvorby květních poupat, nejpozději před začátkem květu a při dokvétání.
Proti listopasům se ošetřují vzcházející porosty do fáze prvního trojlístku.
Proti třásněnkám se ošetřuje před květem.

Zelenina brukvovitá, ředkvička
Proti housenkám různých motýlů a můr se Decis Mega používá při výskytu škůdců.
Proti dřepčíkům se Decis Mega používá těsně po vzejití nebo výsadbě.
Semenné porosty se proti pilatce řepkové, krytonoscům a blýskáčku řepkovému ošetřují při výskytu škůdců.
Čočka se proti plodomorce čočkové ošetřuje od objevení se 3. patra květních poupat podle výskytu škůdce.

Rozšířené použití povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění a menšinové použití přípravku povolené dle č. 51 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009:

Kukuřice setá (na zrno),bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera),0,2 - 0,25 l/ha,400-600 l vody/ha,AT,dle signalizace;max. 1x
Salát,saví škůdci,žraví škůdci,0,25 l/ha,500 l vody/ha,OL 7 dní,pole; při zjištění výskytu; max. 1x
Mák setý,krytonosec makovicový, bejlomorka maková,0,15 l/ha,200-600 l/ha,OL 45 dnů,podle signalizace

Příbuzné zboží DECIS MEGA 5lČasto přikoupené zboží

 • HORIZON 250 EW 5l  

  HORIZON 250 EW 5l

  HORIZON 250 EW - fungicid ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti klasovým fuzariózám. V řepce ozimé regulace růstu. Obsah: Tebuconazole 250 g/l  

  Cena:
  5 450 Kč
 • DISCUS 1kg  

  DISCUS 1kg

  Fungicid DISCUS proti houbovým chorobám jabloní (strupovitost jabloně),  máku, angreštu a růží. Obsah: Kresoxim-methyl  500 g/kg

  Cena:
  7 218 Kč
 • TOPAS 100 EC 5l  

  TOPAS 100 EC 5l

  Fungicid TOPAS 100 EC ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně jádrovin a jabloní proti padlí jabloňovému a strupovitosti jabloní ,révy vinné proti padlí a zeleniny. Obsah: Penconazole 100 g/l

  Cena:
  10 248 Kč

Nejprodávanější zboží

 • TOUCHDOWN QUATTRO 1l  

  TOUCHDOWN QUATTRO 1l

  TOUCHDOWN QUATTRO je totální herbicid se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele, širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemědělské půdě a proti bolševníku velkolepému. Obsah: Glyphosate 360 g/l

  Cena:
  290 Kč
 • ROUNDUP BIAKTIV 1l  

  ROUNDUP BIAKTIV 1l

  Roundup Biaktiv 1l je neselektivní herbicid  na plevele se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Použití i na vodní plochy a toky. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  370 Kč
 • ROUNDUP FLEX 20l  

  ROUNDUP FLEX 20l

  ROUNDUP FLEX postřikový  neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  6 945 Kč

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Speciální přání


captcha image

Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana