BUTISAN STAR 10l

BUTISAN STAR 10l
Akce

Selektivní herbicid Butisan Star k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce a  hořčici.
Obsah: Metazachlor 333 g/l, Quinmerac 83 g/l

 

Akce:
-7%
Původní cena:
12 241 Kč
včetně DPH:
11 433 Kč
bez DPH:
9 448,66 Kč

Akční sleva

Platnost akce do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

ks
Výrobce:
AGROSPOL Czech, spol. s r.o.
Dostupnost:
Obvykle do 4 dnů
Katalogové číslo:
butisanStar3 10Popis zboží BUTISAN STAR 10l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!

Butisan Star je selektivní herbicid k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce a  hořčici.
Obsah: Metazachlor 333 g/l, Quinmerac 83 g/l
Postřik proti plevelům Butisan Star je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Po postřiku na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Postřik hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při postřiku
za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Hubení plevelů přípravkem Butisan Star spolehlivě hubí zejména psárku rolní, béry, lipnici roční, rosičku krvavou, ježatku kuří nohu, chundelku metlici, laskavce, šťovíky, kopřivu žahavku, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokošku pastuší tobolku, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnku rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční a
svízel přítulu.

Ne zcela uspokojivá účinnost proti ovsu hluchému, violce trojbarevné, ředkvi ohnici, hořčici rolní,
rdesnu ptačímu, penízku rolnímu, výdrolu obilnin, bažance roční, a pohance opletce.
Pozor! Postřik přípravekem nehubí všechny vytrvalé plevele, např. svlačec rolní, pcháče, bodláky, pýr plazivý.
Registrované použití postřiku na dvouděložné plevele  BUTISAN STAR:
Hořčice bílá: plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné: 2 l/ha, do fáze děložních lístků plevelů, postemergentně
Řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní: plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné: 2 l/ha, do fáze děložních lístků plevelů, před vzejitím, po vzejití řepky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řepka ozimá | Herbicidní ošetření

Ing. Lubomír Zámorský, BASF s.r.o.

Vyvážená směs dvou účinných látek, metazachloru a quinmeracku, velmi dobře půdně působí proti běžným dvouděložným i základním jednoděložným plevelům.
Jednoduché dávkování 2 litry na hektar při postřiku na kvalitně připravenou půdu bez hrud a posklizňových zbytků zabezpečí čisté a neretardované porosty, připravené pro následné aplikace
případných graminicidů a regulátorů růstu.
Při použití Butisanu Star je nutno dodržet jedno jediné omezení – max. 1000 g metazachloru
jedenkrát za 3 roky na tomtéž pozemku. Aplikaci je možno provádět bez ohledu na růstovou fázi řepky, před vzejitím, či po vzejití, vždy dokud mají plevele max. děložní listy.

1 Úroveň základní agrotechniky:
Předpokladem pro vysokou biologickou účinnost Butisanu Star je vysoká úroveň ostatních agrotechnických prací. Předchozí operace, jako např. správná příprava půdy před setím, pečlivý výsev
na stejnoměrnou hloubku nebo úprava povrchu odpovídající vlhkostním poměrům, to vše ovlivňuje účinnost každého herbicidu, nejen Butisanu Star. Hospodaření s půdní vláhou je zvláště na konci
léta mnohdy rozhodující. Vzhledem k tomu, že herbicid působí přes koleoptyle plevelů či zabraňuje jejich vyklíčení, nezbytnou podmínkou výborné účinnosti je drobtovitá stuktura půdy přípravené
k setí. Posklizňové zbytky mohou zhoršit působení přípravku přes půdu.
2 Dávka Butisanu Star:
Herbicid Butisan Star aplikujeme v dávce 2 l/ha, tuto dávku nesnižujeme, a to ani v případě použití se smáčedlem, či na doporučení jiné firmy při aplikaci Butisanu Star v kombinaci s jiným přípravkem.
Společnou aplikaci s jinými přípravky nedoporučujeme. Je třeba poznamenat,
že hrudovitý povrch zvyšuje celkem ošetřenou plochu pozemku a v podstatě „ředí“ dávku herbicidu. Dávku vody doporučujeme dle typu trysek od 250–400 l/ha, aby bylo dosaženo souvislého filmu postřikové jíchy.
3 Termín aplikace:
Pokusy i praxe dochází k jednotnému závěru – nejpozději do deseti, max. čtrnácti dnů po zasetí,
mnohdy i dříve. Za normálních okolností se v této době již vytvářejí pravé listy plevelů a může dojít ke snížení účinku na některé plevele. Důležité je to zvláště v případě heřmánků, jejichž klíční stádium je nutné znát. Plevele tedy musí být nevzešlé nebo max. ve stadiu děložních listů. Pozor na plevele, které jsou pouze přihrnuté zpracováním půdy a jsou již zakořeněné.
Tady je účinnost velice slabá – herbicid ničí plevele ze semínka! V případě, že jste prováděli přípravu půdy v předstihu, je třeba se držet termínu aplikace od poslední přípravy půdy. Konečný termín aplikace je však vždy závislý na vývojové fázi plevelů bez ohledu na řepku!
4 Selektivita:
Za celou dobu praktického používání nebyl zaznamenán případ, kdy by si uživatel stěžoval na retardaci růstu řepky či jiné projevy fytotoxicity, a to ani v případě, že Butisan Star aplikoval na vzcházející
řepku. Je to prakticky jediný přípravek na trhu, který je možné v tomto období vzcházení použít. V žádném případě po aplikaci Butisanu Star nemůžete zpozorovat barevné změny porostu (známé vybělení
či zežloutnutí porostů).
K přechodné retardaci růstu může dojít (při extrémně silných srážkách po aplikaci), kdy jsou účinné látky „vplaveny“ do kontaktu s klíčícím semenem.
5 Spektrum účinnosti:
Vedle výborného účinku na řadu plevelů (svízel přítula, heřmánky, rozrazily, laskavec, tetlucha
a jiné mrkvovité, ptačinec, bolehlav plamatý a další, včetně jednoděložných - ježatka, chundelka metlice) má i svá slabší místa. Vytrvalé plevele, zemědým, violku, rdesno ptačí, ohnici, kokošku pastuší
tobolku a penízek rolní. I zde je důležité vědět, jaké plevele na poli rostou a předcházet
jim v předplodinách.
6 Reziduální účinnost
Obě účinné látky Butisanu Star, metazachlor a quinmerac, zajišťují kontrolu plevelů v celém podzimním období. To znamená, že nehrozí nebezpečí ze strany plevelů, vzcházejících až po aplikaci přípravku. Pro dobrou reziduální účinnost je nezbytná plná dávka přípravku. Jakékoliv snižování dávky v kombinaci s kontaktními přípravky snižuje délku působení.
7 Pozdní výsevy řepky:
Čím rychleji se blíží konec srpna a lze očekávat zpoždění proti agrotechnickému termínu, tím více je nutné přemýšlet o takovém přípravku, který nebude řepku ještě více brzdit ve vývoji a zvyšovat tak riziko
špatného přezimování. Z tohoto hlediska je  postřik Butisanem Star ideálním a nejšetrnějším řešením.
8 Společná aplikace s graminicidy:
Lze ji doporučit pouze v případě, že se sejdou citlivá stadia jak plevelů, o které se má postarat Butisan Star (tedy max. děložní listy), tak i výdrolu. Bývá to časté v případě, kdy řepka následuje
po jarním ječmeni a jsou dobré podmínky pro jeho vzcházení, hlavně dostatečná půdní vlhkost. Pýrohubnou dávku graminicidu v kombinaci s Butisanem Star nedoporučujeme.
Díky vysoké dávce smáčedel by mohlo dojít k případné mírné retardaci porostu řepky, vždy ale bez barevných změn.
9 Butisan Star a minimalizační technologie:

Butisan Star je i v takových podmínkách běžně a s úspěchem používán. Je však vždy potřeba posoudit kvalitu zasetí, množství posklizňových zbytků na povrchu
pozemku a zvážit, jak bude eventuálně ovlivněn herbicidní účinek na plevele. V praxi se častěji provádí aplikace až při vzcházení plevelů, neboť je tak využito částečného působení přes listy plevelů. Je nutné se vyvarovat velkého množství nepravidelně zapracovaných posklizňových zbytků, popř. vysoké hrudovitosti pozemku. Optimální z hlediska účinnosti je vždy klasické zpracování
půdy (jistota, že plevele jsou zaklopeny a nová vlna plevelů je ze semen).
10 Zaorávky řepky a následné plodiny:
Po běžně sklizené řepce je pěstování následných plodin zcela bez omezení. V případě zaorávky řepky je nutné před výsevem provést orbu do hloubky alespoň 15 cm. Potom je možné pěstovat jarní obilniny,
jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici.

 

Příbuzné zboží BUTISAN STAR 10lPřihlášení

E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Aktuality

Bezpečnostní listy 4. 8. 2017


BL najdete u přípravků na Agromanual.cz, ostatní rádi zašleme.


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně. 1. 4. 2017


Přírodní rašelinová koupel to jsou lázně ve vaší koupelně.

Dopřejte si novinku - domácí slatinnou koupel.


Profesionální přípravky - OSVĚDČENÍ OZ 7. 4. 2015


Mnoho přípravků je již označeno textem: Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II.stupně !!!  V případě potřeby, podáme bližší vysvětlení.

 

 


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018 1. 9. 2014


Ocenění Spolehlivá firma 2017-2018

Uděleno portálem Živé firmy.cz.


Heureka.cz 25. 3. 2013


 

Kontakt

 
387202311, 725421540

 
387202311, 602442581

Nejprodávanější zboží

 • TOUCHDOWN QUATTRO 1l  

  TOUCHDOWN QUATTRO 1l

  TOUCHDOWN QUATTRO je totální herbicid se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele, širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemědělské půdě a proti bolševníku velkolepému. Obsah: Glyphosate 360 g/l

  Cena:
  290 Kč
 • ROUNDUP BIAKTIV 1l  

  ROUNDUP BIAKTIV 1l

  Roundup Biaktiv 1l je neselektivní herbicid  na plevele se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Použití i na vodní plochy a toky. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod. Obsah: Glyphosate-IPA 480 g/l (360 g/l glyphosate) 

  Cena:
  370 Kč
 • ROUNDUP FLEX 20l  

  ROUNDUP FLEX 20l

  ROUNDUP FLEX postřikový  neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Obsah:  glyphosate-IPA  588 g/l (glyphosate 450 g/l)

  Cena:
  6 945 Kč


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Hlavní strana